GỬI BÀI BÁO

1. Thể lệ gửi bài:

 • Mỗi bài viết tham gia được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, dài tối đa 05 trang (xem form định dạng mẫu tại: http://tapchikhcn.udn.vn); cỡ chữ 10, trên khổ giấy 190mm x 265mm kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 1cm, lề dưới 1cm, lề trái 1cm, lề phải: 1cm. Cách dòng: single, cách đoạn: 3pt. Phần nội dung của bài báo được chia thành 2 cột, khoảng cách giữa 2 cột là 0.5 cm).
 • Các bài báo khoa học gửi Hội thảo đảm bảo chất lượng sẽ được thẩm định để in trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN có mã số ISSN 1859-1531. Bài không đăng, không trả lại bản thảo.

2. Thời hạn gửi bài:

 • Ngày 15/12/2018

3. Địa chỉ gửi bài:

 • Bài báo phải được trình bày, định dạng theo đúng mẫu qui định được cung cấp trên trang chủ của Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng http://jst.udn.vn
 • Gửi tóm tắt: Truy cập website Hội nghị;
 • Gửi bài báo: 
  • Truy cập website http://jst.udn.vn
  • Đăng nhập tài khoản: khtre2018, Mật khẩu: liên hệ Ban KHCN&MT Đại học Đà Nẵng theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Thực hiện các thao tác gửi bài theo hướng dẫn.