THÔNG TIN TÀI TRỢ

THƯ NGỎ
V/v: Tài trợ hội thảo “Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp trong nền Kinh tế Số” tại Đà Nẵng

                 

Kính gửi: Quý tổ chức, doanh nghiêp, cá nhân.

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) là đại học vùng trọng điểm quốc gia và là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học về kỹ thuật công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ và xã hội nhân văn tại khu vực miền Trung Tây Nguyên; ĐHĐN có quy mô đào tạo hơn 55.000 sinh viên với 11 đơn vị giáo dục đại học trực thuộc. Theo bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam năm 2018 của tổ chức quốc tế IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, ĐHĐN xếp hạng 2 trong các trường đại học của Việt Nam. Tiến đến kỷ niệm 25 năm thành lập (1994-2019), ĐHĐN tổ chức hội thảo “Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp trong nền Kinh tế số” vào ngày 30 tháng 3 năm 2019.

Hội thảo được tổ chức nhằm khuyến khích các nhà doanh nghiệp và nhà khoa học phát huy các ý tưởng, phát minh sáng chế, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, hội thảo sẽ tạo một diễn đàn cho các tổ chức doanh nghiệp và nhà khoa học, các đơn vị tổ chức quản lý nhà nước và các doanh nghiệp gặp gỡ và thảo luận để đề xuất các cơ hội hợp tác tiềm năng và các giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong xu thế phát triển xã hội số của nền công nghiệp 4.0.

Với mục đích trên, Ban Tổ chức hội thảo “Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp trong nền Kinh tế số” rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ phía doanh nghiệp để góp phần làm nên thành công cho hội thảo. Chúng tôi sẽ nỗ lực tổ chức thành công hội thảo để góp phần nâng cao thương hiệu của quý doanh nghiệp và uy tín học hiệu của ĐHĐN.

Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công trong hoạt động kinh doanh của mình.
Trân trọng./. 
                                                                                                                                             Trưởng Ban tổ chức hội thảo

                                                                                                                                                    (đã ký và đóng dấu) 


                                                                                                                                                       Nguyễn Lê Hùng